دسامبر 4, 2020
قیمت کرکره برقی اتوماتیک پارکینگ

قیمت کرکره برقی اتوماتیک پارکینگ

    درب کرکره ای در ایران تقریبا دارای سابقه ای حدود ربع قرن می باشد. در ابتدا کار با تبدیل کرکره های عادی به اتوماتیک […]
دسامبر 3, 2020
کرکره برقی اتومات چیست

کرکره برقی اتومات چیست

  تیغه غضروف دار کرکره برقی کرکره برقی آلومینیوم حتی اگر از بیلت ۶۰۶۳ ساخته شده باشد، ممکن در دور اول چرخش که حجم تیغه دور […]
دسامبر 3, 2020
کرکره تیغه پانچ دار

کرکره درب پارکینگ چیست

  کرکره برقی می توان از نقطه نظرهای گوناگونی ، کرکره درب پارکینگ را مورد بررسی قرار داد. رنگ بندی و هماهنگی کرکره برقی با نمای […]
دسامبر 3, 2020
کرکره برقی درب آپارتمان

کرکره برقی درب آپارتمان

باید توجه داشت که کرکره برقی درب آپارتمان چه به عنوان درب اصلی و چه بعنوان درب دوم ، نصب شود نحوه ی اجرا و نوع […]
Call Now Button8378 678 0912