دسامبر 4, 2020

قیمت کرکره برقی اتوماتیک پارکینگ

  موتور کرکره برقی جز اصلی کرکره برقی اتوماتیک پارکینگ موتور آن است که باعث به حرکت در آمدن تیغه ها می گردد. موتور درب کرکره […]
دسامبر 3, 2020

کرکره برقی اتومات چیست

  تیغه غضروف دار کرکره برقی کرکره برقی آلومینیوم حتی اگر از بیلت ۶۰۶۳ ساخته شده باشد، ممکن در دور اول چرخش که حجم تیغه دور […]
دسامبر 3, 2020

کرکره درب پارکینگ چیست

  کرکره برقی می توان از نقطه نظرهای گوناگونی ، کرکره درب پارکینگ را مورد بررسی قرار داد. رنگ بندی و هماهنگی کرکره برقی با نمای […]
دسامبر 3, 2020

کرکره برقی درب آپارتمان

باید توجه داشت که کرکره برقی درب آپارتمان چه به عنوان درب اصلی و چه بعنوان درب دوم ، نصب شود نحوه ی اجرا و نوع […]
Call Now Button09126788378